Předmětem činnosti Asociace pro kapitálový trh je rozvoj, standardizace
a popularizace kapitálového trhu v České republice.

AKAT - Legislativa / Česká legislativa kapitálového trhu

Česká legislativa kapitálového trhu

AKAT / Legislativa / Česká legislativa kapitálového trhu

Zákon o dluhopisech ve znění zákona č. 56/2006 Sb. (zdroj:www.cnb.cz)

Soubor ke stažení ve formátu pdf

Zákon o kolektivním investování ve znění zákona č. 224/2006 Sb. (zdroj: www.cnb.cz)

Soubor ke stažení ve formátu pdf

Zákon o cenných papírech ve znění zákona č. 56/2006 Sb. (zdroj: www.cnb.cz)

Soubor ke stažení ve formátu pdf

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu ve znění zákona č. 70/2006 Sb. (zdroj: www.cnb.cz)

Soubor ke stažení ve formátu pdf
nahoru